Textil Rope

Kompanija “TEXTILE ROPE” danas posluje kao samostalno preduzeće u Srbiji. Proizvodnju kanapa počeli smo 1992. godine kao firma iz Leskovca. Modernizaciju i usavršavanje firma nastavlja 2004. godine. Proizvodnja i prodaja u Srbiji je organizovana u Beogradu. U oblasti prodaje kanapa i konopaca “TEXTILE ROPE” je zastupljen sa preko 60% pokrivenosti Srbije,a u regionu smo zastupljeni preko 25%, sa tendencijom daljeg rasta.
MAMMUT Rope Technology